wdzięk.info


Odkryj z nami wdziek.info na nowo - wszystko to, co ważne dla kobiety w jednym miejscu.
Twoja kobieca przestrzeń, w której poczujesz się wyjątkowo, teraz pod nowym adresem:


http://jejswiat.pl
Strona udostępniana jest przez: Nextweb Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa, posiadająca NIP: 9512259071, REGON 141506115, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000311202, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN.